tel. 604 788 288   tel. 22 290 61 62
email. ewa.k@taxparent.pl
04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 83B lok. 7

Usługi księgowe i rachunkowe

KSIĘGI HANDLOWE
 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi

 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym 

 • Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego  

 • Sporządzenie deklaracji VAT

 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego

 • Sporządzenie sprawozdań statystycznych do GUS

 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności - uzgodnienie salda

 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie czynności objętych umową, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

 • Doradztwo w zakresie wyboru zasad rachunkowości i polityki rachunkowości

 • Przygotowanie przelewów podatkowych


ZMIEŃ BIURO NA TAXPARENT Cena za usługi do 30% taniej! POLEĆ ZNAJOMEMU Miesiąc obsługi z 50% rabatem! DLA NOWYCH FIRM Pomoc przy zakładaniu działalności, miesiąc obsługi z 50% rabatem!